Zaznacz stronę

Kurs pierwszej pomocy nauczyciele i opiekunowie

Kurs pierwszej pomocy dzieciom – dla nauczycieli i opiekunów

Pierwsza pomoc – ta powszechnie znana nazwa tak głęboko zapadła nam w pamięć, że zapomnieliśmy, iż… w razie potrzeby nie potrafilibyśmy jej udzielić. W krajach, gdzie już pięciolatki rozpoczynają naukę udzielania pierwszej pomocy, to przypadkowi świadkowie nieszczęśliwych zdarzeń ratują życie poszkodowanych.

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie„wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić lub nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010)

Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w roku szkolnym 2008/2009 doszło w polskich szkołach do 76 tysięcy wypadków w tym, aż 60 śmiertelnych a 388 dzieci doznało ciężkich obrażeń ciała.

Pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy obliczyli, że na 1000 uczniów rocznie przypada średnio 21 niebezpiecznych zdarzeń. Co dowodzi, iż jest ich dużo więcej niż np.w górnictwie, gdzie na 1000 osób rocznie wypadkom ulega 17.

Dlaczego szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli szkół i przedszkoli ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002rw sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z dnia 22.01.2003) oraz zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG i w świetle ustawy z dnia 28.11.2008r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz 1460 art.209) wszystkie instytucje publiczne i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na jej terenie – klientom, uczniom, czy zwiedzającym.

Nasza propozycja to kurs pierwszej pomocy „Bezpieczne przedszkole i szkoła”

Stworzony by wyszkolić nauczycieli i opiekunów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i uczelni wyższych. Jak należy reagować, kiedy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia: zasłabnięcia, utraty przytomności, zadławienia, silnego krwawienia, zawały serca, drgawkach, hiper i hipoglikemii. Jak wykonać skutecznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Jak użyć Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Oferta szkoleniowa jest elastyczna i dopasowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, tematyka jest dostosowana do specyfiki wykonywanej przez uczestników pracy.

Szkolenie takie w żadnej mierzenie przypomina tradycyjnie nudnych wykładów z dziedziny BHP, które „trzeba odbyć”, a pracujący u nas instruktorzy, to ludzie na co dzień pracujący w systemie ratownictwa, specjaliści medycyny ratunkowej, którzy niezależnie od wysokiej jakości samego szkolenia prowadzą zajęcia w niezwykle atrakcyjny i dynamiczny sposób.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu ważny 5 lat! oraz konspekty, materiały edukacyjne (plakaty, ulotki) materiały metodyczno-dydaktyczne do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy, pakiet z medykamentami do prowadzenia podstawowych zabiegów ratujących życie.

W zależności od potrzeb oraz ilości przeznaczonego czasu, organizujemy szkolenia medyczne
w różnych konwencjach. Od szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, przez pikniki po gry terenowo-przygodowej, gdzie uczestnicy na poszczególnych stanowiskach symulujących autentyczne akcje ratunkowe, uczą się reagować na nieprzewidziane sytuacje wymagające szybkiej decyzji
i pomocy poszkodowanym. Na szczycie skały, w średniowiecznych ruinach lub w głębi ziemi poczuj ducha ratownictwa, gdy gra toczy się o najwyższą stawkę – ludzkiego życia.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli jest jedną z propozycji naszej firmy. Oferujemy kursy pierwszej pomocy na różnych poziomach zaawansowania. Programy szkolenia z pierwszej pomocy dopasowujemy indywidualnie do grup. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzamy już dla 3 pracowników. Zapraszamy do kontaktu.