Zaznacz stronę

Kurs pierwszej pomocy rozszerzony

Kursy dla firmy wynikają z  Nowelizacji Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460), który to nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie ich przeszkolenia.

 

Dla kogo: dla osób i grup pragnących zdobyć umiejętność udzielania pomocy medycznej na wysokim poziomie. Firmy oraz instytucje których praca wiąże się z zwiększonym ryzykiem elektrycy, budowlańcy, służby mundurowe, a także nauczyciele, pracownicy domów pomocy społecznej, biur  ochrony itp.

Cel kursu: zdobycie praktycznych umiejętności ratowania poszkodowanych na wysokim poziomie, przygotowanie do działania w grupach lub formacjach ratowniczych. Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym.

Podstawa programowa: BLS/AED – wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku, ITLS

Czas trwania: ok. 8 godzin

Po ukończeniu kursu:  otrzymujesz imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (kodeks pracy, ustawa o PRM)

 

Kurs Rozszerzony obejmuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne, postępowanie w stanach zagrożenia życia, użycie AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz postępowanie w urazach i w przypadkach szczególnych. W trakcie kursu uczestnicy przyswajają naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia, obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego, sposób postępowania w przypadku urazów (omdlenia, zatrucia, zakładanie kołnierza szyjnego, pierwszą pomoc podczas wypadku samochodowego itp.)

 

 • Teorię podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
 • Elementy anatomii człowieka przydatne podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Prawne i moralne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Standaryzacja działań ratowniczych
 • Sekwencje udzielania pierwszej pomocy
 • Ułożenie w pozycji bezpiecznej

 

Praktyczne ćwiczenia związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi:

 

 • Ogólna ocena bezpieczeństwa
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej

 

Najczęstsze przyczyny nagłych stanów zagrożenia życia w praktyce:

 

 • Zadławienie i omdlenie
 • Zawał serca i epilepsja
 • Oparzenia i zatrucia

 

Praktyczne ćwiczenia na temat stanów zagrożenie życia – umiejętność postępowania w stanach zagrożenia życia.

Zagadnienia związane ze stanami nagłego zatrzymania krążenia i zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Praktyczne ćwiczenia z użyciem AED. Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

 

 

Postępowanie w urazach:

 

 • Wypadek samochodowy
 • Upadki
 • Urazy kręgosłupa
 • Urazy głowy
 • Złamania
 • Krwotoki
 • Amputacje
 • Zadławienia

 

Praktyczne ćwiczenia w pierwszej pomocy w urazach. Wykonanie badanie wstępnego, tamowanie krwotoków, unieruchomianie złamań i zaopatrywanie ran.