Zaznacz stronę

Audyt ppoż

Aby porównać warunki bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami należy przeprowadzić i sporządzić audyt przeciwpożarowy ( audyt ppoż ). Taka analiza jest podstawą pozwalającą właścicielowi lub zarządcy nieruchomości ewentualnie użytkownikowi uniknąć konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych organów.

Audyt PPOŻ

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe,
 • warunków ewakuacji w obiekcie,
 • procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • dokumentacji ppoż.,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Oferujemy audyt ppoż w bardzo przystępnej cenie już od 600 zł.

Audyt ppoż wykonywany przez naszą firmę jest sporządzany przez zespół specjalistów w zakresie budownictwa i ochrony przeciwpożarowej i obejmuje poniższe zagadnienia wynikające z przepisów:

 1. charakterystykę pożarowo – budowlaną obiektu,
 2. sprawdzenie odległości od budynków sąsiadujących,
 3. ustalenie podziału na strefy pożarowe,
 4. sprawdzenie jakości dróg pożarowych ich długość, szerokość, drożność,
 5. sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie w tym szerokości, długości i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 6. sprawdzenie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 7. wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
 8. sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 9. ustalenie stanu przygotowania użytkowników obiektu do podjęcia działań w przypadku zagrożenia,
 10. określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

audytu ppoż sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej. Na życzenie klienta po wykonaniu audytu ppoż sporządzamy ofertę zawierającą kosztorys poprawienia wszystkich niezgodności przez nasza firmę.

Zapraszamy do skorzystania z usługi: audyt ppoż