Zaznacz stronę

Szkolenie BHP dla informatyków – pracowników działów IT

szkolenie-okresowe-bhp-usluga

Szkolenie BHP dla informatyków – pracowników działów IT

W naszej ofercie proponujemy specjalistyczne, okresowe szkolenie BHP dla informatyków czyli dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej branży IT, nie tylko dla tych pracujących przy monitorach ekranowych ale także dla osób zajmujących się infrastrukturą informatyczną. Zawartość merytoryczna szkolenia bhp dla informatyków jest odpowiednia dla osób zatrudnionych na takich stanowiskach jak:

 • programistów,
 • specjalistów IT,
 • administratorów sieci, baz danych i systemów IT,
 • analityków,
 • grafików komputerowych,
 • Inżynierowie/Eksperci ds. Protokołów Telekomunikacyjnych
 • R&D Engineer
 • 5G Protocol Enginee
 • Software Developer
 • Product Engineer
 • Senior R&D Engineer
 • Expert Developer / System Architect
 • Project Manager

Na naszym szkoleniu zawsze możesz liczyć na odpowiednio dobrany merytorycznie materiał a także o wysoką jakość materiałów dydaktycznych. Każdy z uczestników szkolenia BHP dla informatyków ma  w ramach oferty  nielimitowany dostęp platformy szkoleniowej, materiałów aż, do momentu zaliczenia egzaminu. Internetowe szkolenie bhp dla informatyków w formie zdalnej ( on-line ) jest aktywne przez 30 dni. Specjalne pakiety dla pracodawców pozwalają dopasować kurs do liczby osób zatrudnionych w firmach.

Zaświadczenie ze szkolenia BHP dla informatyków

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

Szkolenie BHP dla informatyków kończy się dla każdego uczestnika otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie niezależnie w jakiej formie było ono zorganizowane. Zaświadczenie ważne jest 6 lat.

Zaświadczenie BHP zgodne z przepisami

Zaświadczenia, jakie wystawiamy, spełniają wszelkie normy, jakie są określone przepisami. Wzór zaświadczenia powstał na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

Nasze zaświadczenie honorowane jest przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Dozoru Technicznego i stanowi dokument potwierdzający ukończone wymaganego przepisami szkolenia w przypadku kontroli ze strony organów nadzorujących warunki pracy ( PIP / PIS / UDT ).

Zaświadczenie wyszczególnia zakresy tematyczne szkolenia oraz określa jego rodzaj (posiada również swój indywidualny numer rejestrowy, zgodnie z przepisami).

 

Cel jaki ma szkolenie bhp dla informatyków:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami.

Tematy szkolenia bhp dla informatyków

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z
uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie
metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w
tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Sposób organizacji szkolenia BHP:

Szkolenie okresowe BHP dla informatyków może być prowadzone w formie:

 • seminarium,
 • w formie stacjonarnej,
 • wideokonferencji,
 • samokształcenia kierowanego (e-learningu),

Dokumentacja:

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem według wzoru MEN – w przypadku szkolenia zdalnego zaświadczenie wysyłamy pocztą.