Zaznacz stronę

Nadzór PPOŻ – usługi ppoż

Nadzór PPOŻ – usługi ppoż

nadzór ppoż warszawaStały nadzór ppoż w obiekcie – INSPEKTOR PPOŻ

Od momentu zawarcia umowy na usługi ppoż inspektor ochrony przeciwpożarowej z naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

 
 
Firma PROTECTA BHP i PPOŻ  specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Oferujemy usługi PPOŻ i BHP na najwyższym poziomie w konkurencyjnych cenach. 
W skład nadzoru – usług ppoż wchodzi:
 
  •  kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
  • przeglądy gaśnic i badania hydrantów,
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.
  • sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),
  • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • doradztwo,
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi ppoż Warszawa

 W zakresie usług ppoż i do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.