Zaznacz stronę

Internetowe szkolenie z profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – e-learning

szkolenie bhp przez internet

Internetowe szkolenie z profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – e-learning

Internetowe szkolenie z profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2  to kurs za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych zintegrowanych przez platformę e-learningową.

CENA OKRESOWEGO SZKOLENIA PRZEZ INTERNET TO TYLKO 50 zł brutto
Całkowity koszt internetowego szkolenia z profilaktyki i higieny COVID-19 obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie MEN oraz wysyłkę dokumentu kurierem pod wskazany adres .

Zapisy: W celu zgłoszenia uczestnika na internetowe okresowe szkolenie BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej należy przesłać na adres: biuro@bhp-szkolenia.info kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie przez internet

Pobierz kwestionariusz

Jak działa e-learning ?

▪ pracodawca lub uczestnik szkolenia wysyła drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy celem podania informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczenia oraz  danych niezbędnych do wystawienia faktury ,▪ organizator szkolenia przekazuje dostęp do szkolenia on-line – platformy szkoleniowej (login i hasło),

▪ po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci prostego testu sprawdzającego zdobytą wiedzę,

▪ każda osoba, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia organizator szkolenia przesyła pocztą na wskazany w formularzu zgłoszenia adres korespondencyjny po zaksięgowaniu wpłaty za kurs internetowy.

Jakie są korzyści z internetowego szkolenia z profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2?internetowe-szkolenia-bhp-on-line-online

Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości organizowania szkolenia w formie szkolenia przez internet. Wynika to z faktu, iż ta forma zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, ale przy stosunkowo niższych nakładach finansowych. Ze względu na korzystanie z platformy internetowej możliwe jest przeszkolenie nawet dużej grupy pracowników w dość krótkim czasie. Internetowe szkolenie bhp jest formą szkolenia znacznie mniej wymagającą pod względem organizacyjnym aniżeli tradycyjne metody, które wiążą się z koniecznością ustalania terminu i wynajmu sali. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, szkolenie przez internet kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z formy szkolenia internetowego również odbywa się w godzinach pracy.

Szkolenie prewencyjne Covid-19 przeznaczone są dla:

Szkolenie kadry placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży na lato 2021- COVID-19 SARS-CoV-2
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i zapoznanie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia przygotowanych dla organizatorów i kadry wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szkolenie pracowników wszystkich szczebli odnośnie profilaktyki COVID-19 SARS-CoV-2
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy, zapoznanie z procedurami i przygotowanie personelu do wymagań przeciwepidemicznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

Dla kogo przygotowane jest internetowe szkolenie  z profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi należy przejść obligatoryjne przeszkolenie on-line przez całą kadrę placówek organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Szkolenie takie musi zapoznawać z zasadami postępowania w stanie epidemii COVID-19. Bezpośrednio z wytycznych wynika obowiązek przejścia przez takie szkolenie wszystkich opiekunów i wychowawców (“Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur”). Postanowiliśmy wesprzeć kadrę wychowawców i opiekunów dzieci kolonijnych w spełnieniu nowego wymogu, a odbycie stosownego szkolenia potwierdzamy zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MEN.

Szkolenie zdalne, w formie e-learningu kierowane do wychowawców i kierowników wypoczynku, ratowników WOPR, instruktorów sportowych i pozostałej kadry placówki.

Pandemii koronawirusa a dokładniej SARS CoV-2 towarzyszy ogromny szum medialne, w wielu przypadkach prowadzi do dezorientacji, co może przyczynić się do ataków paniki lub przeciwnie do bagatelizowania faktycznego zagrożenia. Dlatego przygotowaliśmy rzetelny program oparty o najnowszą wiedzę akademicką, który pozwoli uniknąć strachu wśród pracowników a równocześnie doskonale przygotuje ich do właściwych działań prewencyjnych w profilaktyce i higienie COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Szkolenie zostało stworzone w następstwie nowych zagrożeń biologicznych, a także zmian, które pracodawcy wprowadzili w organizację pracy w związku z zagrożeniem. Skoro prowadzimy programy prewencyjne w profilaktyce grypy, to o ile bardziej należałoby pracowników poinstruować odnośnie profilaktyki SARS-CoV-2. W tym szkoleniu skrupulatnie przeanalizowaliśmy informacje z wiarygodnych źródeł oraz oddzieliliśmy fakty od przekłamań.

Organizacja szkolenia internetowego z profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, tzw. e-learning, polegającego na aktualizowaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i higieny COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2na  podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora szkolenia na platformie elektronicznej.

PROGRAM SZKOLENIA
“Profilaktyka i higiena COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2”
  • profilaktyka-prewencja-koronawirus-covid-19-sars-cov-2-kurs-szkolenie-instruktazpojęcie wirusów, koronawirusów (w tym tych najgroźniejszych) oraz aktualnego koronawirusa,
  • epidemia i pandemia oraz prawne aspekty ich wprowadzenia, a także przebieg pandemii na świecie i w Polsce,
  • typowe objawy oraz przebieg choroby, szanse ma szczepionkę, leczenie, wykonywanie testów molekularnych,
  • porównanie SARS-CoV-2 do grypy sezonowej wraz z próbą przekonania i wyjaśnienia czemu jest groźniejszy,
  • profilaktyka oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, w tym kwarantanna domowa,
  • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, jakie pracodawca powinien lub musi stosować oraz specyfikę stanowisk szczególnie (poza służbami medycznymi) narażonych na zakażenie (handel, przedstawicielstwo handlowe, kurier, serwisant, pracownik fabryki, pracownik biurowy),
  • psychologiczne aspekty radzenia sobie sytuacja pandemii.
Podstawa prawna szkolenia okresowego BHP przez internet dla pracowników administracyjno-biurowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) szkolenia z zakresu BHP  mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e-learning czyli szkolenie przez internet ).