Zaznacz stronę

Internetowe szkolenie z ochrony przeciwpożarowej | PPOŻ on-line

Szkolenie przez internet w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 

szkolenie bhp przez internet

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich grup zawodowych przez internet (ppoż on-line)

Internetowe szkolenie PPOŻ z ochrony przeciwpożarowej on-line dla wszystkich pracowników to szkolenie za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych zintegrowanych przez platformę e-learningową.

CENA  SZKOLENIA PPOŻ PRZEZ INTERNET TO TYLKO 100 zł brutto
Całkowity koszt internetowego szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie PPOŻ. Koszt wysyłki dokumentu kurierem pod wskazany adres realizujemy według cennika Poczty Polskiej..

Zapisy: W celu zgłoszenia uczestnika na internetowe okresowe szkolenie PPOŻ z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich grup zawodowych należy przesłać na adres: biuro@bhp-szkolenia.info kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie przez internet

Pobierz kwestionariusz

Jak działa e-learning ?

▪ pracodawca lub uczestnik szkolenia wysyła drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy celem podania informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczenia oraz  danych niezbędnych do wystawienia faktury ,

▪ organizator szkolenia przekazuje dostęp do szkolenia on-line – platformy szkoleniowej (login i hasło),

▪ po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci prostego testu sprawdzającego zdobytą wiedzę,

▪ każda osoba, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie PPOŻ z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez internet on-line

 

Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia PPOŻ organizator szkolenia przesyła pocztą na wskazany w formularzu zgłoszenia adres korespondencyjny po zaksięgowaniu wpłaty za kurs internetowy.

 

Jakie są korzyści z internetowego szkolenia PPOŻ z zakresu ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia ewakuacji ?internetowe-szkolenia-bhp-on-line-online

Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości organizowania szkolenia w formie szkolenia przez internet. Wynika to z faktu, iż ta forma zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, ale przy stosunkowo niższych nakładach finansowych. Ze względu na korzystanie z platformy internetowej możliwe jest przeszkolenie nawet dużej grupy pracowników w dość krótkim czasie. Internetowe szkolenie bhp jest formą szkolenia znacznie mniej wymagającą pod względem organizacyjnym aniżeli tradycyjne metody, które wiążą się z koniecznością ustalania terminu i wynajmu sali. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, szkolenie przez internet kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z formy szkolenia internetowego również odbywa się w godzinach pracy.

Internetowe szkolenie PPOŻ z zakresu ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia ewakuacji dla kadry zarządzającej,pracowników i kierowników przez internet, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści:

– oszczędność czasu – zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu to realizacja szkolenia w dogodnym dla uczestnika miejscu i czasie. Ponadto daje możliwość dostosowania tempa nauki do obowiązków wynikających z procesów pracy. – oszczędność pieniędzy – szkolący się przy swoim komputerze pracownik wyznaczony do prowadzenia ewakuacji i odbycia szkolenia nie generuje kosztów związanych z dojazdem do ośrodka szkoleniowego, nie jest wyłączony z pracy przez cały dzień roboczy, natomiast koszt uruchomienia internetowego szkolenia ppoż z zakresu ochrony przeciwpożarowej  jest niższy od szkolenia w formie tradycyjnej. Szkolenie przez internet to przystępna forma szkolenia – nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – jedyne wymaganie to przeglądarka internetowa. 

W dobie wszechobecnego dostępu do sieci internetowej możliwe jest przeprowadzanie kursu PPOŻ także online. Szkolenia przeciwpożarowe przez internet to propozycja naszego biura z Warszawy dedykowana pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów – czyli dla osób wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji pracowników. W przyjazny i przystępny sposób mogą one zapoznać się z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy kursu przeciwpożarowego zdobywają niezbędną wiedzę w codziennej pracy obejmującą:

  • dziedzinę organizacji ochrony przeciwpożarowej,

  • obowiązki, jakie spoczywają na osobach fizycznych oraz prawnych, użytkujących dany budynek, obiekt lub teren, a dotyczące: zapobiegania pożarom, zagrożeniu pożarowemu dla danego zakładu lub obiektu, zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru na podstawie charakterystyki danego zakładu lub obiektu, zasad posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, jakie znajdują się na terenie zakładu oraz jak postępować w momencie wybuchu pożaru i z uwzględnieniem zasad ewakuacji,

  • wskazówki utrzymania punktów przeciwpożarowych we właściwym stanie.

INTERNETOWE SZKOLENIE PPOŻ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TO

Przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Zagrożenia pożarowe – jakie mogą być przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów.

W jaki sposób pracownicy mogą zapobiegać pożarom – ich zadania i obowiązki.

Ewakuacja w zakładzie pracy: ludzi i mienia – drogi oraz środki ewakuacji.

Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe w pigułce.

Użycie podręcznego sprzętu pożarniczego w praktyce.

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

Dla kogo przygotowane jest internetowe szkolenie ppoż z zakresu ochrony przeciwpożarowej ?

Szkolenie PPOŻ jest przeznaczone dla pracowników na  wszystkich stanowiskach szczególnie dla osób wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji, dla pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Organizacja szkolenia internetowego

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, tzw. e-learning, polegającego na aktualizowaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu PPOŻ na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora szkolenia na platformie elektronicznej.

Termin ważności szkolenia

Szkolenie jest ważne przez 5 lat. 


Zapraszamy do skorzystania z internetowego szkolenia ppoż z zakresu ochrony przeciwpożarowej online dla pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji. Proponowane przez nas w Warszawie szkolenie ppoż – przeciwpożarowe przez internet jest dostępne dla uczestników z całego kraju.

Program internetowego szkolenia PPOŻ

Szkolenia okresowe BHP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przez internet

  1. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
  2. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów
  3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
  4. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru
  5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji
  6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe
  7. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego
Podstawa prawna

Art. 209Kodeksu Pracy