Zaznacz stronę
wypadek-przy-pracy-postepowanie-powypadkowe-dokumentacja-powypadkowa

Postępowanie powypadkowe - dokumentacja powypadkowa

Oferujemy przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej w ustawowym trybie. Tylko u nas tak tanie postępowanie powypadkowe.

Powierz nam Postępowanie powypadkowe – sporządzamy pełną dokumentację powypadkową

 

Rejestr wypadków przy pracy

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. W celu stworzenia możliwości przeprowadzania takich analiz oraz kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przez organy administracji państwowej, pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Ponadto pracodawca winien przechowywać dokumentację związaną z analizą przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Podstawową dokumentacją w tym zakresie jest protokół z badania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy wraz z załącznikami oraz kartą statystyczną wypadku przy pracy

 

Nasi specjaliściposiadają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych, profesjonalnie przeprowadzą dochodzenie i postępowanie powypadkowe, sporządzą dokumentację powypadkową. Dokumenty powypadkowe, postępowanie powypadkowe w Warszawie, dochodzenie powypadkowe w Warszawie, dokumentacja powypadkowa w Warszawie  – zrobią to profesjonaliści z PROTECTA BHP i PPOŻ. Sporządzimy dokumentację powypadkową terminowo, starannie i bezstresowo – zapraszamy do współpracy.

Proponujemy profesjonalne postępowanie powypadkowe – opracowanie dokumentacji powypadkowej BHP. Usługi firmy PROTECTA to sporządzenie protokołu powypadkowego wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy i z pracy, sporządzenie załączników do protokołu powypadkowego: wyjaśnień poszkodowanego, informacji od świadków zdarzenia. Zgodnie z rozporządzeniem zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Wypadek to taka dziwna rzecz, nigdy go nie ma do momentu jak się nie wydarzy.

Specjaliści z PROTECTA oferują swoje usługi BHP; wykonanie profesjonalnego postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej również dla miejscowości :

Babice, Baranów, Błonie, Bronisze, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów k/Warszawy, Jaktorów, Janki, Józefów, Kampinos, Kazuń, Klaudyn, Kobyłka, Kuklówka, Legionowo, Leszno,  Lesznowola, Łomianki, Łowicz, Łódź, Magdalenka, Marki, Michałowice, Milanówek, Młochów, Mszczonów, Nadarzyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Otrębusy, Opacz Kolonia, Owczarnia, Ożarów Mazowiecki, Paprotnia, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Raszyn, Rawa Mazowiecka, Rozalin, Siestrzeń, Skierniewice, Sochaczew, Tarczyn, Teresin,Ursus, Urzut,  Warszawa, Wesoła, Wolica, Wołomin, Wólka Kosowska,  Wyszogród, Wyśmierzyce, Zalesie Górne, Zakroczym, Ząbki, Zielonka ,Zwoleń, Żabia Wola, Żelechów, Żyrardów
Postępowanie powypadkowe Warszawa: Włochy, Bemowo, Wola, Łomianki, Ursynów, Wawer, Białołęka, Mokotów, Praga, Ochota, Wilanów, Bielany, Żoliborz, Targówek,

Wykonujemy usługi dla wszystkich wypadków:

 • wypadków przy pracy – lekkich, ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 • wypadków w drodze do i z pracy.

Specjaliści z PROTECTA oferują możliwość weryfikacji rozpoczętej, sporządzonej, sporządzanej dokumentacji powypadkowej, korektę dokumentacji powypadkowej, kończenie rozpoczętego, zawieszonego, porzuconego postępowania powypadkowego zarówno od strony poszkodowanego, zespołu powypadkowego jak i służby BHP, wsparcie w działaniach związanych z wypadkami, ochronę interesów pracodawcy i pracownika, rozwiązywanie problemów związanych z dokumentacją powypadkową.

Postępowanie powypadkowe, opracowanie dokumentacji powypadkowej Warszawa – PROTECTA to sprawne postępowanie powypadkowe, rzetelna, staranna dokumentacja.

 

Wzory dokumentów

Przykłady sporządzonej dokumentacji powypadkowej:

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej obejmuje:

 • uczestniczenie w komisjach powypadkowych
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie kart wypadku
 • sporządzanie wyjaśnień poszkodowanych i informacji od świadków
 • sporządzanie kart Z-KW dla GUS

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć następujące czynności nazywane postępowanie powypadkowe:

 • Zabezpieczyć miejsce gdzie nastąpił wypadek,
 • Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 • Podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • Niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
 • Zbadać przyczyny i okoliczności wypadku,
 • Zebrać wyjaśnienia od poszkodowanego oraz zaświadczenie o obrażeniach jakich doznał poszkodowany,
 • Wykonać fotografie lub szkice miejsca wypadku oraz zebrać oświadczenia od świadków,
 • Podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
 • Powołać zespół powypadkowy,
 • Sporządzić protokół powypadkowy z ustaleniem przyczyn wypadku,
 • Sporządzić właściwą dokumentację (w tym rejestr wypadków oraz statystyczną kartę wypadku przy pracy, opracować zarządzenia powypadkowe).

Na stworzenie pełnej dokumentacji zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku W tym terminie należy wykonać i zamknąć postępowanie powypadkowe.

Oferuję Państwu usługę polegającą na:

– sporządzaniu pełnej dokumentacji wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy,

– współpracy z ZUS-em i GUS-em .

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od ciężkości następstw wypadku i wynosi od 300 zł do 600 zł 

Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie wypadków przy pracy – PRZYKŁADY 

Za wypadek przy pracy należy uważać wypadek, jaki zdarzył się pracownikowi w czasie pracy na terenie zakładu pracy, chociaż nie przy wykonywaniu konkretnej czynności wchodzącej w zakres zatrudnienia tegoż pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 121ipca 1958 r. 2 CR/214/57 OSPiKA 11/59, poz. 288).

Wysiłek fizyczny powodujący w czasie pracy uszkodzenie organizmu wewnętrznego pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym może uzasadniać uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy ,jeżeli wysiłek ten będący zdarzeniem zewnętrznym w sposób istotny przyspieszył bądź pogorszył istniejący już stan chorobowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1977 r. III PR/94/76 – OSN z 1977 r. Nr 10, poz. 196).

Poronienie jako następstwo wysiłku fizycznego pracownicy w związku z pracą jest wypadkiem przy pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 1979 r. III PZP – OSN z 1979 r. Nr 5, poz. 99).

Okoliczność, iż ciężar przenoszonego przedmiotu nie przekroczył normy dopuszczalnej dla jednego pracownika przy przenoszeniu ciężarów, nie wyłącza możliwości uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, gdy dla pracownika, który doznał zawału serca, podniesienie ciężaru ze względu na istniejący już stan chorobowy stanowiło nadmiemy wysiłek. Wówczas też będzie on przyczyną zewnętrzną, która doprowadziła do nagłego pogorszenia stanu chorobowego oraz uszkodzenia organu wewnętrznego osłabionego chorobą samoistną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1977 r. III PRN 11/17- PiZS z 1978 r. Nr 1, poz. 45).

Wręczenie pracownikowi pisma zawierającego oświadczenie zakładu pracy o wypowiedzeniu umowy o pracę nie stanowi nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1976 r. III PZP 2/7 6 OSN z 1976 r. Nr 11, poz. 239).

Wypadek, któremu uległ pracownik na terenie zakładu pracy przy wysiadaniu z autobusu zakładowego, przewożącego pracowników do pracy, jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. I ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o Świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 105) – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1978 r. IIIPZP 10/78 –OSNNr2, 1979 r. poz. 30.

Upadek pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności w zakładzie pracy, w wyniku którego doznał on złamania podstawy czaszki i innych obrażeń powodujących jego śmierć, gdy wypadek ten nastąpił na skutek napadu padaczkowego – nie jest wypadkiem przy pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1977 r. Nr III – PZP z 1976 r. Nr 16).

Pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do ich wykonywania jest z reguły wystarczającą przesłanką do uznania, że zdarzenie to nastąpiło w związku przyczynowym z pracą według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r . (Dz.U. Nr 20, poz. 105).

Pobicie pracownika w miejscu, w którym znalazł się przypadkowo podczas wykonywania czynności sprzecznych z istotą i celem zleconej mu pracy, nie pozostaje w związku z jego obowiązkami pracowniczymi, nie jest więc wypadkiem przy pracy, zwłaszcza gdy zostało spowodowane wyłącznie niewłaściwym zachowaniem się pobitego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia II sierpnia 1978 r. III PRN 25/78 OSN z 79 r. Nr 3, poz. 57).

Przyczynę zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej mogłoby stanowić zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, gdyby okazało się – na podstawie opinii biegłego lekarza- że rodzaj czy warunki pracy wpłynęły na zaostrzenie objawów schorzenia samoistnego (wady serca), doprowadzających do omdlenia i upadku na kamienną podłogę, powodującego obrażenia głowy i skutkującego zgonem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1977 r. Nr III PRN 18/77).

Śmierć pracownika w czasie wypoczynku po pracy, będąca następstwem zatrucia wskutek nienależytego funkcjonowania urządzeń grzewczych w kwaterze wynajętej przez zakład pracy w miejscowości, do której został on delegowany, stanowi wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy (uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1973 r. III PZP 25/73 OSN z 1974 r. Nr 4, poz. 64).

Nie stanowi wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy wypadek zatrucia, jakiemu uległ pracownik cukrowni zatrudniony na okres kampanii rafinerskiej wskutek nienależytego funkcjonowania urządzeń grzewczych w pomieszczeniu mieszkalnym wynajętym przez zakład na kwaterę na miejscu dla zwerbowanych pracowników (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1975 r. Nr III PZ 1/79).

Związek zdarzenia z pracą będzie zerwany, chociażby samo zdarzenie nastąpiło na terenie zakładu pracy i w godzinach pracy jeżeli pracownik w przeznaczonym na pracę czasie zachowuje się w taki sposób lub przedsiębierze takie czynności, które nie wynikają z zatrudnienia, lub nawet celom zatrudnienia są przeciwstawne, a przez to powodują, że w istotnym – ze względu na moment zdarzenia czasie –  dochodzi do zerwania czasowego związku z pracą. Taki skutek może, choć nie musi, wywołać wprowadzenie się pracownika w stan nietrzeźwości (wyjaśnienie do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1978 r. Nr II PRM 31/78).

Oceny stopnia zawinienia poszkodowanego w wypadku przy pracy lub w drodze do pracy pracownika w świetle zasad art. 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o Świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 20, poz. 105), wyłączających prawo do świadczeń z tej ustawy , ograniczone są wyłącznie do przyczyn wypadku, nie obejmują natomiast następstw wypadku, niezależnie od ich rozmiaru (wyrok 23 października 1980 r. III URN 40/80 OSNCP 1981/5/88).

Doznanie obrażeń w wyniku upadku i uderzenia o twarde przedmioty w miejscu pracy jest typowym przykładem “nagłego zdarzenia”, o którym mowa wart. 2 ust. I ustawy wypadkowej z 1968 r. (wyrok 2 lutego 1977 r. III PRN 50/76 PiZS 1978/6/63).

Podjęcie przez pracownika, nawet nie należących do jego obowiązków, ale celowych, czynności zwykle wykonywanych w zakładzie, dowodzi związku zdarzenia z pracą, skoro pracownik działał w interesie zakładu pracy (wyrok 13 maja 1982 r. II PRN 8/82 OSP 1983/5/107; glosa: K. Kolba, OSP 1983, Nr 5, poz. 107).

Okoliczność, że pracownik uległ wypadkowi przy pracy w czasie przeznaczonym na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, nie pozbawia go prawa do świadczeń z ustawy wypadkowej w razie stwierdzenia, że wykonywał on tę pracę wprawdzie bez polecenia, lecz w interesie zakładu pracy (wyrok 31 stycznia 1973 r. III URN 38/72 OSPlKA 1973/7/143).

Podniesienie przez pracownika w czasie pracy znacznego ciężaru, które doprowadziło do nagłego uszkodzenia organizmu w takim stopniu, że stał się niezdolnym do wykonywania dotychczasowej pracy, ma charakter wypadku przy pracy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8), choćby nawet pracownik przed wypadkiem był dotknięty schorzeniem samoistnym, które jednak pozwalało na wykonywanie codziennej pracy (wyrok 16 lutego 1977 r. III PRN 55/76 OSPlKA 1978/12/217; glosa: G. Bieniek, OSP 1978, Nr 12, poz. 217).

Nie można nadać charakteru przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 105) samemu faktowi zdenerwowania, spowodowanego nie odpowiadającym życzeniom pracownika przesunięciem go do innej pracy (wyrok 22 czerwca 1977 r. III PRN 12/77 OSNCP 1977/12/248).

W odniesieniu do pracowników objętych w czasie pobytu za granicą rozporządzeniem w sprawie praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego (Dz.U. z 1974r. Nr 51, poz. 330) obowiązują ogólne przepisy ustawy z 12 kwietnia 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 20, poz. 105) (wyrok 19 września 1979 r. III PR 55/79 PiZS 1981/5/65).

Przy kwalifikacji konkretnej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 1975 r., ważne jest, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia, natomiast nie musi być przyczyną wyłączną (jedyną) (wyrok 29 listopada 1990 r. II PR 52/90 PiZS 1991/4/63).

Dopuszczenie do pracy pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym, które w danym dniu czyniło go niezdolnym do pracy, stanowi przyczynę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadku przy pracy (Dz.U. Nr3, poz. 8) (wyrok 9 grudnia 1977 r. III PRN 49/77 OSPlKA 1979/3/48; glosa: W. Masewicz, OSP 1979, Nr 3, poz.48).

Jeżeli niemożność zapewnienia przebywającemu na morzu członkowi załogi statku, u którego wystąpił zawał mięśnia sercowego, odpowiedniej – z powodu silnego sztormu- opieki lekarskiej, polegającej na właściwym unieruchomieniu, podawaniu zastrzyków dożylnych i kroplówek oraz opóźnieniu transportu chorego do szpitala, doprowadziła w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia, a następnie do śmiertelnego zejścia, to zgon marynarza w powyższych okolicznościach może być uznany- zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o Świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 50) – za wypadek przy pracy (wyrok 211ipca 1977 r. III PRN 22/77 OSNCP 1978/3/54).

Pogorszenie się stanu zdrowia pracownika z przyczyn zewnętrznych, związanych ze szczególnym charakterem pracy marynarzy przebywających na morzu w czasie silnego sztormu i niemożność udzielenia mu odpowiedniej pomocy lekarskiej, uzasadnia uznanie tych warunków za zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną (za wypadek przy pracy) w rozumieniu art. 6 ust. 1 powyższej ustawy (wyrok 211ipca 1977 r. III PRN 22/77 PiZS 1978/12/75).

Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie godzin pracy, podczas zabezpieczania na terenie zakładu pracy przed opadami atmosferycznymi motoroweru, którym dojeżdżał do pracy, jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 105) (uchwała 19 września 1979 r. III PZP 7/79 OSNCP 1980/3/43).

Zagrożenie epidemiologiczne pracownika chorobą wścieklizny wywołane narażeniem się przez niego na styczność z zakażonym zwierzęciem w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi – jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz 144) (uchwała 10 lutego 1984 r. III UZP 21/83 OSP 1985/1/20; glosa: l. Loga, OSP 1985, Nr 1, poz. 20).

Wypadek kasjera, u którego stwierdzono niedobór w kasie, podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 256 § 1 k.k., nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 105), jeżeli zdarzył się podczas drogi odbywanej przez tego pracownika w celu złożenia wyjaśnień przed organami ścigania w sprawie związanej z powstałym brakiem w kasie, a złożenie zeznań nie nastąpiło na polecenie zakładu pracy (wyrok 11 stycznia 1983 r. II PR 31/82 OSNCP 1983/7/106).

Kierowca, który doznał zawału mięśnia sercowego wskutek nadmiernego wysiłku przy wykonywaniu – bez polecenia przełożonego – nie należącego do zakresu jego obowiązków wyładunku towaru przewożonego w ramach usług transportowych zatrudniającego go zakładu pracy, wobec niemożności dokonania tego wyładunku przez odbiorcę, działał w interesie swojego zakładu pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 20, poz. 105) (uchwała 19 maja 1980 r. III PZP 5/80 OSNCP 1980/12/228).

Postępowanie powypadkowe

Przeżycie wewnętrzne (uraz psychiczny) w postaci emocji o znacznym nasileniu wywołujące negatywne skutki w organizmie pracownika, może być uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144), jeżeli zostało wywołane nie przez pracownika, lecz powstało wskutek okoliczności nietypowych dla normalnych stosunków pracowniczych (wyrok 23 stycznia 1986 II PR 1/86 PiZS 1986/8/74A).

Spożycie przez pracownika alkoholu metylowego, które stało się możliwe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia ( oznakowania) i przechowywania trucizn – w czasie i miejscu wykonywania pracy – w błędnym przekonaniu, iż jest to inny rodzaj alkoholu nie stwarzający zagrożenia dla życia człowieka – nie zrywa związku czasowego z pracą i zdarzenie takie winno być uznane za wypadek przy pracy (wyrok 27 listopada 1991 r. III APr 52/91 OSA 1992/6/40C).

Nie jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Oz. U. Nr 20, poz. 105) wypadek, jakiemu uległ pracownik po zakończeniu podróży służbowej, chociażby wypadek ten zdarzył się w drodze do zakładu pracy w celu rozliczenia kosztów tej podróży .

Wypadek taki – w zależności od konkretnej sytuacji – może być natomiast uznany za wypadek w drodze do pracy w rozumieniu art. 40 wymienionej wyżej ustawy, choćby nastąpił w czasie urlopu wypoczynkowego (uchwała z dnia 15 kwietnia 1977r. IIIPZP2/77 OSNCP 1977/11/206; glosa: I. Tyszka, NP 1979,Nr2, s. 154).

Ochrona zagwarantowana pracownikowi będącemu w podróży służbowej przez art. 6 ust. 2 ustawy wypadkowej z 1975 r. jest bardzo szeroka i wyklucza związek zdarzenia z pracą tylko wtedy, gdy wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań (wyrok 6 grudnia 1990 r. II PRN 10/90 PiZS 1991/4/62B).

Dokumentacja powypadkowa

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć następujące czynności:

 • zabezpieczyć miejsce gdzie nastąpił wypadek,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 • podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
 • zbadać przyczyny i okoliczności wypadku,
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
 • sporządzić właściwą dokumentację.

 

Na stworzenie pełnej dokumentacji zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku.

Nasza firma oferuje Państwu usługą polegającą na sporządzanie pełnej dokumentacji wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy.

Pamiętajcie Państwo, lepiej zapobiegać niż leczyć, rozważcie szkolenia BHP w naszej firmie.

Klasyfikacja wypadków w postępowaniu powypadkowym

Śmiertelny wypadek przy pracy

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Ciężki wypadek przy pracy

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

Zbiorowy wypadek przy pracy

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Postępowanie powypadkowe

postępowanie powypadkoweOferujemy Państwu przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz jego pełną dokumentację w przewidzianym przez ustawodawcę trybie. W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, art. 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku ( postępowanie powypadkowe )oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom. Pracodawca zobowiązany jest także niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Jeśli pracodawca naruszy ten obowiązek, zatai wypadek albo przedstawi niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty na jego temat, podlega karze grzywny.

Firma PROTECTA pomaga prowadzić postępowanie powypadkowe:

W ramach podjętej współpracy:

 •  sporządzamy zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
 •  dokonujemy oględzin miejsca wypadku, przyjmujemy wyjaśnienia od poszkodowanego,
 •  zbieramy informacje dotyczące zdarzenia od świadków wypadku,
 •  w razie konieczności zasięgamy opinii lekarza,
 •  dokonujemy prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzamy czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 •  sporządzamy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 •  przedstawiamy wnioski i działania profilaktyczne,
 •  dokonujemy wpisu do rejestru wypadku przy pracy,
 •  na wniosek poszkodowanego sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania,
 •  sporządzamy statystyczną kartę wypadku i oferujemy pomoc w przekazaniu jej do Głównego Urzędu Statystycznego,
Kolejność postępowania powypadkowego

Kolejność postępowania powypadkowego od momentu zgłoszenia incydentu jest następująca (postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy):

 1. Pracodawca powołuje zespół powypadkowy w skład, którego wchodzą:
  1. Pracownik służby bhp (jeżeli w zakładzie nie ma obowiązku tworzenia służby bhp pracodawca lub pracownik któremu powierzono zadania służby bhp lub specjalista spoza zakładu)
  2. Społeczny Inspektor Pracy (jeżeli w zakładzie nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników z aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

  Jeżeli pracodawca nie może dopełnić swojego obowiązku powołania zespołu powypadkowego składającego się z dwóch osób, okoliczności i przyczyny wypadku są ustalane przez zespół powypadkowy w składzie: pracodawca oraz specjalista spoza zakładu.

 2. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca zdarzenia.
 3. Zespół powypadkowy kontaktuje się z poszkodowanym oraz ze świadkami zdarzenia (jeśli byli) w celu spisania ich oświadczeń.
 4. Zespół powypadkowy kompletuje również inne dokumenty zebrane w czasie procesu ustalania przyczyn i okoliczności wypadku (tj. pisemna opinia lekarska, szkice lub fotografie miejsca wypadku).
 5. Zespól powypadkowy sporządza protokół powypadkowy po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania zgłoszenia o wypadku.
 6. Zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego z treścią sporządzonego protokołu powypadkowego i informuje go o możliwości zgłaszania uwagi, zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.
 7. Protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez pracodawcę nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia .
 8. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i przekazuje poszkodowanemu oraz pracodawcy.
 9. Pracownik lub pracodawca na wiosek pracownika wysyła do ZUS egzemplarz protokołu powypadkowego wraz ze wnioskiem w celu uzyskania przez pracownika świadczeń świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
 10. Pracownik służby bhp sporządza statystyczną kartę wypadku i składa ją poprzez portal sprawozdawczy GUS.
 11. Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie protokołów powypadkowych, który zawiera:
  1. Imię i nazwisko poszkodowanego.
  2. Datę i miejsce wypadku.
  3. Informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego.
  4. Stwierdzenie czy wypadek został zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy.
  5. Datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.
  6. Liczbę dni niezdolności do pracy poszkodowanego.
  7. Inne informacje (wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego).
Postępowania powypadkowe prowadzimy w miejscowościach:
Postępowanie powypadkowe Babice, postępowanie powypadkowe Babice, Baranów, Postępowanie powypadkowe Błonie, Postępowanie powypadkowe Bronisze, postępowanie powypadkowe Brwinów, Falenty, Góra Kalwaria, postępowanie powypadkowe Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów k/Warszawy, Iłża, Izabelin, Jabłonowo, Jaktorów, Janki, Józefów, Kampinos, Kazuń, Klaudyn, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Kuklówka, Legionowo, Leszno,  Lesznowola, Łomianki, Łowicz, Łódź, Postępowanie powypadkowe Magdalenka, Marki, Michałowice, Postępowanie powypadkowe Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Młochów, Postępowanie powypadkowe Mszczonów,  Postępowanie powypadkowe Nadarzyn, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Postępowanie powypadkowe Otrębusy, Otwock, Opacz Kolonia, Owczarnia, Postępowanie powypadkowe Ożarów Mazowiecki, postępowanie powypadkowe Paprotnia, Piaseczno, Piastów, postępowanie powypadkowe Podkowa Leśna, postępowanie powypadkowe Pruszków, postępowanie powypadkowe Radziejowice, postępowanie powypadkowe Raszyn, Rawa Mazowiecka, Rozalin, Siestrzeń, Skierniewice, Sochaczew, Sulejówek, postępowanie powypadkowe Tarczyn, Teresin, Tłuszcz, Ursus, Urzut,  postępowanie powypadkowe Warszawa, Wesoła, Węgrów, Wolica, Wołomin, Wólka Kosowska,  Wyszogród, Wyśmierzyce, Zalesie Górne, Zakroczym, Ząbki, Zielonka ,Zwoleń, Żabia Wola, Żelechów, postępowanie powypadkowe Żyrardów
Postępowanie powypadkowe  Warszawa: Włochy, Bemowo, Wola, Łomianki, Ursynów, Wawer, Białołęka, Mokotów, Praga, Ochota, Wilanów, Bielany, Żoliborz, Targówek,

Postępowanie powypadkowe

Poprowadzimy postępowanie powypadkowe i sporządzimy pełną dokumentację powypadkową w przewidzianym przez ustawodawcę trybie. Profesjonalne i tanie postępowanie powypadkowe to gwarancja braku problemów z organami PIP oraz PIS. Koszt postępowania powypadkowego już od 200 zł brutto.

Zapraszamy do współpracy – poprowadzimy Twoje postępowanie powypadkowe