Zaznacz stronę

szkolenie bhp przez internet

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierowników przez internet on-line

Internetowe szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami to szkolenie za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych zintegrowanych przez platformę e-learningową.

CENA OKRESOWEGO SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET TO TYLKO 100 zł brutto
Całkowity koszt internetowego szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie BHP.  Koszt wysyłki dokumentu kurierem pod wskazany adres realizujemy według cennika Poczty Polskiej.

Zapisy: W celu zgłoszenia uczestnika na internetowe okresowe szkolenie BHP dla kadry zarządzającej ( pracodawców i kierowników ) należy przesłać na adres: biuro@bhp-szkolenia.info kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie przez internet

Pobierz kwestionariusz

Jak działa e-learning ?

▪ pracodawca lub uczestnik szkolenia wysyła drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy celem podania informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczenia oraz  danych niezbędnych do wystawienia faktury ,▪ organizator szkolenia przekazuje dostęp do szkolenia on-line – platformy szkoleniowej (login i hasło),

▪ po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci prostego testu sprawdzającego zdobytą wiedzę,

▪ każda osoba, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierowników przez internet on-line

Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia organizator szkolenia przesyła pocztą na wskazany w formularzu zgłoszenia adres korespondencyjny po zaksięgowaniu wpłaty za kurs internetowy.

 

 

Jakie są korzyści z internetowego szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i kierowników (osób kierujących pracownikami) ?internetowe-szkolenia-bhp-on-line-online

Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości organizowania szkolenia w formie szkolenia przez internet. Wynika to z faktu, iż ta forma zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, ale przy stosunkowo niższych nakładach finansowych. Ze względu na korzystanie z platformy internetowej możliwe jest przeszkolenie nawet dużej grupy pracowników w dość krótkim czasie. Internetowe szkolenie bhp jest formą szkolenia znacznie mniej wymagającą pod względem organizacyjnym aniżeli tradycyjne metody, które wiążą się z koniecznością ustalania terminu i wynajmu sali. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, szkolenie przez internet kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z formy szkolenia internetowego również odbywa się w godzinach pracy.

Szkolenie BHP dla kadry zarządzającej – pracodawców i kierowników przez internet, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści:

– oszczędność czasu – zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu to realizacja szkolenia w dogodnym dla uczestnika miejscu i czasie. Ponadto daje możliwość dostosowania tempa nauki do obowiązków wynikających z procesów pracy. – oszczędność pieniędzy – szkolący się przy swoim komputerze pracownik na stanowisku kierowniczym ( manager ) nie generuje kosztów związanych z dojazdem do ośrodka szkoleniowego, nie jest wyłączony z pracy przez cały dzień roboczy, natomiast koszt uruchomienia internetowego szkolenia dla pracodawców i kierowników, osób zarządzających pracownikami od szkolenia w formie tradycyjnej. Szkolenie przez internet to przystępna forma szkolenia – nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – jedyne wymaganie to przeglądarka internetowa.

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

Dla kogo przygotowane jest internetowe szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej ?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, dla pracodawców bądź osób zarządzających innymi pracownikami – kierowników zakładów pracy, kadry managerskiej każdego szczebla.

Organizacja szkolenia internetowego

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, tzw. e-learning, polegającego na aktualizowaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu BHP na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora szkolenia na platformie elektronicznej.

Termin ważności szkolenia

Szkolenie jest ważne przez 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Zapraszamy do skorzystania z internetowego szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i kierowników

Cel szkolenia bhp

Celem internetowego szkolenia bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:
▪ oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
▪ kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
▪ ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Podstawa prawna szkolenia okresowego BHP przez internet dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) okresowe szkolenia BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e-learning czyli szkolenie przez internet ).