Zaznacz stronę

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych

Proponujemy Państwu szkolenie BHP dla pracowników biurowych, które realizuje ustawowe wymogi dotyczące kształcenia pracowników biurowych i administracji z zakresu BHP. Możemy również zaprosić Cię do naszego biura lub zorganizować szkolenie BHP dla pracowników biurowych w formie zdalnej ( e-learning – szkolenie przez internet ), zaocznej, eksternistycznej lub też dopasować formę kształcenia do wymogów Klienta ( np. szkolenie bhp dla pracodawców w  formie mieszanej ). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń bhp i ppoż a także kursów pierwszej pomocy. Jeśli chcesz odbyć profesjonalne szkolenie BHP dla pracowników biurowych sprawnie, tanio i efektywnie skontaktuj się z nami już dziś. 

Szkolenie oferowane przez firmę PROTECTA dedykowane dla pracowników biurowych to dopasowana forma szkolenia, stale aktualizowana treść zagadnień związanych z przepisami prawa pracy, obowiązkami i prawami pracowniczymi oraz ważnymi także na co dzień informacjami z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. W szkoleniu zaprezentowaliśmy także wymogi ergonomii stanowiska pracy tak istotne przy pracy z komputerem.

 

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych administracyjnych i innych czyli dla kogo?

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych nie jest skierowane tylko do pracowników administracyjno –biurowych

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

, lecz także do pracowników placówek oświaty czy służby zdrowia a także innych stanowisk biurowych lecz narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Wszystkich odbiorców proponowanego szkolenia łączy cecha konstytutywna czyli praca przy ekranie komputera. Szkolenie okresowe bhp pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia bhp dla pracowników biurowych obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP
  • postępowanie w razie zaistnienia wypadku

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Organizacja szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Najczęściej szkolenie odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin w formie testu, na podstawie którego organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

 

Czy wiesz, że szkolenie dla pracowników biurowych administracyjnych i innych możesz odbyć również przez internet otrzymując takie same zaświadczenia ?

Sprawdź

 

Ramowy program szkolenia dla pracowników biurowych, administracyjnych i innych,

o których mowa w § 14 ust.2 pkt 5 rozporządzenia

 

Lp Temat szkolenia Liczba godzin*)
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

-praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

-ochrony pracy kobiet i młodocianych,

-wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

-profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: min. 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.