Zaznacz stronę

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. W  naszej multiagencji możemy ubezpieczymy również wszystkie osoby fizyczną prowadzące działalność gospodarczą.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm, stłuczenia czy szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:oc działalności spedytora-transporcie-przewoznika-ubezpieczenie firmy

 • ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • all risks,
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie assistance.

Ponadto, mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

Zakres ubezpieczenia firmy

 Mienie przedsiębiorstwa najczęściej ubezpiecza się od:

 • Ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Dewastacji,
 • Uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego,
 • Stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,

W przypadku dużych firm majątek powinien zostać ubezpieczony jako mienie od wszystkich ryzyk all risk. Obecnie jest to najpełniejsza forma ubezpieczenia firmy, gdyż obejmuje swoim zakresem wszystko to co nie jest wyłączone w OWU, w tym również kradzież z włamaniem i rabunek

 

W zależności od profilu działalności Klienta, zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szereg klauzul dodatkowych.

Najczęściej stosowane Klauzule dodatkowe

 • Klauzula reprezentantów
 • Klauzula Leeway
 • Klauzula przepięć
 • Klauzula drobnych prac budowlanych
 • Klauzula automatycznego pokrycia
 • Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • Klauzula dewastacji
 • Klauzula zwiększonych kosztów,
 • oraz szereg innych negocjowanych indywidualnie

 

 

 

Ubezpieczenia dla dużych firm

 

Ubezpieczenia przedsiębiorstw  to nasza specjalizacja. Znajomość rynku i doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi firm są naszą największą przewagą konkurencyjną.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

 Podobnie jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przedmiotem ubezpieczenia może być mienie należące do Przedsiębiorstwa, które najczęściej jest sklasyfikowane według poniższego wzoru:

 • Budynki i budowle
 • Mała architektura (ogrodzenia, bramy, latarnie itp.)
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • Nakłady adaptacyjne
 • Środki obrotowe
 • Wartości pieniężne
 • Mienie osób trzecich
 • Mienie pracownicze
 • Sprzęt elektroniczny stacjonarny (komputery, drukarki, faksy, kopiarki, skanery, kasy fiskalne, monitory, plotery)
 • Sprzęt elektroniczny mobilny (laptopy, notebooki, netbooki, palmtopy, kamery i aparaty cyfrowe, nawigacja GPS, telefony komórkowe)
 • Szyby i przedmioty szklane