Zaznacz stronę

Przygotowanie do odbioru przez PSP

Każdy obiekt nowo wybudowany obiekt oraz  istniejący lecz po nadbudowie, rozbudowie czy przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania musi zostać podany weryfikacji i zostać odebrany przez PSP. Nasi specjaliści pomogą Państwu skompletować wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru, a także skontrolować budynek przed odbiorem. Mogą również w naszym audycie uczestniczyć przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Usługa ta pozwoli na przyśpieszenie i usprawnienie procedury odbioru.