Zaznacz stronę

Usługi BHP i PPOŻ

Profesjonalne usługi BHP i PPOŻ dla Twojej firmy.

Usługi BHP

USŁUGI-BHP-I-PPOŻ

Usługi BHP i PPOŻ PROTECTA to firma działająca w szczególności w branży związanej z szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także pierwszej pomocy.

W celu zapewnienia Państwu wysokiej jakości usług, zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej jak i czynnych strażaków. Korzystamy również z usług ratowników medycznych, instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawników  i ekspertów specjalizujących się w szczególności w zakresie prawa pracy aby zapewnić kompleksowość naszej usługi BHP .

Dla Państwa wygody oraz zaoszczędzenia czasu, usługi BHP z zakresu szkoleń z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy możemy świadczyć zarówno na terenie działalności Państwa Firmy lub w innym wybranym przez Was miejscu oraz w naszym biurze w Grodzisku Mazowieckim i Warszawie. Naszą główną działalnością są usługi BHP i PPOŻ a przede wszystkim szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych, administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, a także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze szkolenie dostosowujemy pod profil działalności Klienta zgodnie z Jego życzeniem i zapotrzebowaniem.

W naszych usługach BHP i PPOŻ skupiliśmy się na organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń BHP i PPOŻ oraz z pierwszej pomocy dla pracowników jednej firmy, jednakże jesteśmy również otwarci na prowadzenie szkoleń otwartych.

Ponadto istnieje również możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp on-line za pośrednictwem platformy elearningowej czyli tzw. samokształcenia kierowanego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług BHP i PPOŻ!

Usługi BHP

Ponadto zgodnie z Kodeksem Pracy oferujemy outsourcing – usługi BHP ( nadzór / służba bhp ) dla firm zatrudniających do 100 jak i powyżej 100 pracowników, w którego zakresie oferujemy wszystkie usługi bhp i ppoż. m.in. – szkolenia BHP, – szkolenia PPOŻ, – szkolenia z pierwszej pomocy, – opracowywanie instrukcji bhp i ppoż, – współpraca przy opracowaniu oceny ryzyka, – sporządzanie dokumentacji powypadkowej, – kontrole stanu bhp i ppoż, – coroczną analizę stanu bhp i ppoż, – oraz wszelkiego rodzaju bieżące konsultacje z zakresu bhp i ppoż W celu podniesienia jakości oferowanych usług bhp współpracujemy również z innymi firmami działającymi w tej samej branży.

 

SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ CENOWĄ NA USŁUGI BHP DOSTARCZYMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

 

Firma PROTECTA może z Państwem współpracować i świadczyć usługi BHP i PPOŻ w zakresie:

 • Doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,
 • Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • Prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Pomocy w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych),
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy,
 • Pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Szkolenia bhp,
 • Szkolenia p.poż.,
 • Szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny,
 • Kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
usługi bhp i ppoż

Oferujemy pełen zakres usługi bhp i ppoż.:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp ( outsourcing – usługi BHP )
 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Doradztwo, wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną ppoż. i prawa pracy
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe)

PROTECTA USŁUGI BHP i PPOŻ – nasze mocne strony:

REDUKCJA KOSZTÓW DZIĘKI DOPASOWANIU PAKIETU USŁUG DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA!
Negocjuj – gwarantujemy, że za nasze usługi BHP i PPOŻ zapłacisz najniższą cenę. Obniżymy koszt obsługi BHP i PPOŻ Twojej firmy ( na podstawie ostatniej otrzymanej faktury ).

 

PRZY PODPISANIU UMOWY NA STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ ( OUTSOURCING – PEŁNE USŁUGI BHP i PPOŻ) – ZESTAW USŁUG W CENIE OBSŁUGI DO USTALENIA (np. ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp wstępne, roczny przegląd sprzętu p.poż )!

FORMA PŁATNOŚCI? – PRZELEW 14 DNI!

PRZEPISY DOT. USŁUG BHP
Ustawy
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

   • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji.

    • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

     Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

     • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

      Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

      • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym.

       Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym.

       • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

        Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

        Ze zmianami:

       • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.

        Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy

        • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

         Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

         • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

          Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy.

          • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

           Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych

           • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

            Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

            Ze zmianami:

           • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

            Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach