Zaznacz stronę

Oznakowanie obiektów w znaki bhp i ppoż

Oferujemy kompleksowe oznakowanie obiektów.

Działamy zgodnie z polskimi normami.  Odpowiednio dobieramy, wytyczamy a następnie montujemy wymagane oznakowanie ppoż.( np. tablice i znaki ewakuacyjne oraz informacyjne ). Inspektor p. poż. na planach budowlanych obiektu wytycza sposób poruszania się pracowników w czasie ewakuacji i odpowiednio rozmieszcza znaki ewakuacyjne i informacyjne, a także wskazuje lokalizację sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

 

OZNAKOWANIE BHP | OZNAKOWANIE PPOŻ | OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE

Wymagania prawne oznakowania obiektów w znaki bhp i ppoż

Prawidłowe oznakowanie obiektów powinno obejmować następujące elementy: 

• umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
• oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w których wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne,
• oznakowanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
• oznakowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
• oznakowanie lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
• oznakowanie pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Obiekty wyposażamy w znaki:

  • znaki ewakuacyjne,
  • znaki ochrony przeciwpożarowej,
  • znaki ochrony i higieny pracy,
  • instrukcje ppoż, bhp, stanowiskowe,
  • znaki specjalne.