Zaznacz stronę

Internetowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

szkolenie bhp przez internet

Szkolenie okresowe BHP dla robotników przez internet on-line

Internetowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych to szkolenie za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych zintegrowanych przez platformę e-learningową.

CENA OKRESOWEGO SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET TO TYLKO 60 zł. brutto
Całkowity koszt internetowego szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie BHP. Koszt wysyłki dokumentu kurierem pod wskazany adres realizujemy według cennika Poczty Polskiej.

Zapisy: W celu zgłoszenia uczestnika na internetowe okresowe szkolenie BHP dla robotników ( możliwe w wyniku pandemii ) należy przesłać na adres: biuro@bhp-szkolenia.info kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie przez internet Pobierz kwestionariusz Jak działa e-learning ?

▪ pracodawca lub uczestnik szkolenia wysyła drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy celem podania informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczenia oraz  danych niezbędnych do wystawienia faktury ,▪ organizator szkolenia przekazuje dostęp do szkolenia on-line – platformy szkoleniowej (login i hasło), ▪ po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci prostego testu sprawdzającego zdobytą wiedzę, ▪ każda osoba, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie okresowe BHP dla robotników przez internet on-line

Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia organizator szkolenia przesyła pocztą na wskazany w formularzu zgłoszenia adres korespondencyjny po zaksięgowaniu wpłaty za kurs internetowy.

Jakie są korzyści z internetowego szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych ( robotników ) ?internetowe-szkolenia-bhp-on-line-online

Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości organizowania szkolenia w formie szkolenia przez internet. Wynika to z faktu, iż ta forma zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, ale przy stosunkowo niższych nakładach finansowych. Ze względu na korzystanie z platformy internetowej możliwe jest przeszkolenie nawet dużej grupy pracowników w dość krótkim czasie. Internetowe szkolenie bhp jest formą szkolenia znacznie mniej wymagającą pod względem organizacyjnym aniżeli tradycyjne metody, które wiążą się z koniecznością ustalania terminu i wynajmu sali. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, szkolenie przez internet kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z formy szkolenia internetowego również odbywa się w godzinach pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych – robotników przez internet, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści: – oszczędność czasu – zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu to realizacja szkolenia w dogodnym dla uczestnika miejscu i czasie. Ponadto daje możliwość dostosowania tempa nauki do obowiązków wynikających z procesów pracy. – oszczędność pieniędzy – szkolący się przy swoim komputerze robotnik nie generuje kosztów związanych z dojazdem do ośrodka szkoleniowego, nie jest wyłączony z pracy przez cały dzień roboczy, natomiast koszt uruchomienia internetowego szkolenia dla robotników od szkolenia w formie tradycyjnej. Szkolenie przez internet to przystępna forma szkolenia – nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – jedyne wymaganie to przeglądarka internetowa.

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

Dla kogo przygotowane jest internetowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla pracodawców bądź osób zarządzających innymi pracownikami – kierowników zakładów pracy, kadry managerskiej każdego szczebla. Organizacja szkolenia internetowego Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, tzw. e-learning, polegającego na aktualizowaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu BHP na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora szkolenia na platformie elektronicznej. Termin ważności szkolenia Szkolenie jest ważne przez 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Zapraszamy do skorzystania z internetowego szkolenia okresowego BHP dla robotników

Cel szkolenia bhp Celem internetowego szkolenia bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu: ▪ oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, ▪ kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ▪ ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Podstawa prawna szkolenia okresowego BHP przez internet dla pracowników robtoniczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) okresowe szkolenia BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e-learning czyli szkolenie przez internet ).