Zaznacz stronę

Wstępne szkolenie BHP

Zapraszamy na  wstępne szkolenie w formie instruktażu ogólnego, które musi odbyć każda osoba rozpoczynająca pracę

 

Wstępne szkolenie BHP

Jeśli poszukujecie Państwo możliwości wykonania przez zewnętrznego specjalistę / inspektora BHP szkolenia wstępnego z zakresu BHP dla swoich nowo przyjętych pracowników to doskonale trafiliście. Firma PROTECTA zajmuje się kompleksowo szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej a także kursami / szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wstępne szkolenie BHP możemy przeprowadzić w Państwa zakładzie lub w naszym biurze. Szkolenia BHP wykonujemy dla wszystkich grup zawodowych zarówno dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno technicznych, medycznych, specjalistycznych. Szkolenie wstępne BHP prowadzimy również dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie możemy przeprowadzić nawet dla jednego pracownika. Elastyczne terminy szkolenia wstępnego, konkurencyjne ceny. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP)

Oferujemy Państwu szkolenie BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

Celem szkolenia BHP wstępnego jest ( min. 3 godziny lekcyjne) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z :

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego )

Ramowy program szkolenia wstępnego BHP:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia BHP prowadzone są przez Specjalistę ds. BHP / Inspektora BHP
Czas trwania szkolenia: do uzgodnienia
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.

 

Szkolenie BHP wstępne

Pracownicy podlegający
wstępnym szkoleniom bhp

Szkoleniom wstępnym bhp podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, jak również osoby, które zatrudnione są na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy a także praktykanci. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Ważne, że sam pracodawca, zgodnie z art. 2373 § 21 KP, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać swoją wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Wstępne szkolenie BHP przeprowadzamy rónież w siedzibie pracodawcy

Wstępne szkolenia BHP przeprowadzamy głównie na terenach miejscowości:

 • Błonie

 • Bronisze

 • Brwinów

 • Grodzisk Mazowiecki

 • Jaktorów

 • Janki

 • Leszno

 • Lesznowola

 • Magdalenka

 • Milanówek

 • Mszczonów

 • Nadarzyn

 • Otrębusy

 • Ożarów Mazowiecki

 • Paprotnia

 • Piaseczno

 • Piastów

 • Podkowa Leśna

 • Pruszków

 • Puszcza Mariańska

 • Radziejowice

 • Raszyn

 • Rawa Mazowiecka

 • Sochaczew

 • Skierniewice

 • Tarczyn

 • Teresin

 • Warszawa

7 + 7 =