Zaznacz stronę

E-learning bhp

e-learning-bhp-elearning-ppozE-learning bhp to technika szkolenia za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych zintegrowanych przez platformę e-learningową. Szkolenia BHP przez internet, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści:

– oszczędność czasu – zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu to realizacja szkolenia w dogodnym dla uczestnika miejscu i czasie. Ponadto daje możliwość dostosowania tempa nauki do obowiązków wynikających z procesów pracy. – oszczędność pieniędzy – szkolący się przy swoim komputerze pracownik nie generuje kosztów związanych z dojazdem do ośrodka szkoleniowego, nie jest wyłączony z pracy przez cały dzień roboczy, natomiast koszt uruchomienia szkolenia jest porównywalny z kosztem szkolenia w formie tradycyjnej. – przystępna forma szkolenia- nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – jedyne wymaganie to przeglądarka internetowa. Nowoczesne narzędzia przekazywania informacji, wykorzystujące grafiki filmy instruktażowe, ćwiczenia praktyczne oraz głos lektora, składają się na ciekawą i przyjazną multimedialną formę przekazu. Podział szkolenia na moduły zapewnia przejrzystą prezentację materiału. Quizy kończące wydzieloną tematycznie część kursu zapewniają większą efektywność szkolenia, ponieważ pozwalają na utrwalenie zdobytych informacji, a także stanowią przygotowanie do testu końcowego.

SZKOLENIA BHP ONLINE – podstawowa oferta szkoleń w formie e-learningu

 

WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZDALNE SZKOLENIA ON-LINE:

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych:
1.
Szkolenie wstępne BHP – wirtualna prezentacja (adm.-biuro.)
2.
Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych
3.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach medycznych
4.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych uczelni wyższych
5.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych służba cywilna
6.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
7.
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli
8.
Initial health and safety training – virtual presentation (office)
9.
Health and safety periodic training for office and administration
Szkolenia dla kierowników i pracodawców:
1.
Szkolenie wstępne BHP – wirtualna prezentacja (kier.)
2.
Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców
3.
Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i osób kierujących pracownikami uczelni wyższych
4.
Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i i osób kierujących pracownikami służba cywilna
5.
Initial health and safety training – virtual presentation (managers)
6.
Health and safety periodic training for employers and managers

 

Szkolenia dla kierowników i pracodawców:
1.
Szkolenie wstępne BHP – wirtualna prezentacja (kier.)
2.
Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców
3.
Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i osób kierujących pracownikami uczelni wyższych
4.
Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i i osób kierujących pracownikami służba cywilna
5.
Initial health and safety training – virtual presentation (managers)
6.
Health and safety periodic training for employers and managers

 

Szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych:
1.
Szkolenie wstępne BHP – wirtualna prezentacja (inż.-tech.)
2.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych uczelni wyższych
3.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
4.
Initial health and safety training – virtual presentation (engineers&tech)

 

Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych:
1.
Szkolenie wstępne BHP – wirtualna prezentacja (robot.)
2.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników stanowisk robotniczych
3.
Initial health and safety training – virtual presentation (workers)

 

Pozostałe szkolenia:
1.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
2.
Szkolenie podstawowe z ochrony przeciwpożarowej
3.
Przedstawiciele handlowi – moduł uzupełniający bhp
4.
Profilaktyka i higiena COVID-19 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2
5.
Pracownicy wyższych uczelni – moduł uzupełniający bhp
6.
Pracownicy służb medycznych – moduł uzupełniający bhp
7.
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla pracowników)
8.
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla PRACODAWCÓW)
9.
Nauczyciele – moduł uzupełniający bhp
10.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 

TO WAŻNE – zweryfikowana aktualność naszego programu merytorycznego zawartego w systemie E-learning BHP, to gwarancja rzetelnej wiedzy. Ponieważ nad kursem pracuje doświadczony zespół profesjonalistów – dzięki temu otrzymujesz zawsze aktualne materiały najwyższej jakości.

Zawsze aktualny stan prawny to nasz e-learning BHP i PPOŻ

„E-learning BHP”

to szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udostępniane na stronie internetowej www.bhp-szkolenia.info. Składa się z multimedialnych prezentacji, filmów, quizów i testów, które użytkownik posiadający odpowiednie dane dostępowe widzi po zalogowaniu.

Nowoczesna forma nie tylko uatrakcyjnia proces nauki, ale także pozwala dostosować termin szkolenia BHP do indywidualnego harmonogramu pracy oraz tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości każdej osoby.

Zadajmy sobie pytanie – jaki jest sens wielogodzinnego szkolenia, jeśli uczestnik po godzinie jest już znudzony i nie przyswaja wiedzy, a z punktu widzenia Firmy – być może traci ważny dzień pracy? Przewagą kursu e-learningowego jest możliwość nauki w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu (z łączem internetowym) – przy jednoczesnej kontroli procesu edukacji przez przełożonych.

Co więcej – kursant nie ma obowiązku zaliczenia szkolenia przy pierwszym logowaniu do systemu. Od momentu udostępnienia kursu „E-learning BHP” ma 30 dni na zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i zdanie testu końcowego. Tym samym może logować się wiele razy i stopniowo zaliczać kurs. Najważniejsze, żeby przed upływem ważności szkolenia zdał test, na podstawie którego wydawane są certyfikaty ukończenia kursu.

Certyfikaty w formie drukowanej przesyłamy pocztą kurierską do głównej siedziby Firmy, dla której pracowników organizowane było szkolenie e-learningowe.

Zależy nam, żeby proces organizacji szkolenia BHP nie był skomplikowany dlatego stworzyliśmy e-learning BHP. Dlatego schemat działań przedstawia się następująco:

  1. Klient kontaktuje się z nami telefonicznie lub wypełnia formularz zgłoszeniowy
  2. Przesyłamy Klientowi formularz zamówienia wymagający podania danych osobowych pracowników zobligowanych do odbycia szkolenia (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, zajmowane stanowisko, adres e-mail).
  3. Wypełniony formularz zamówienia Klient odsyła do nas faksem lub drogą mailową (scan).
  4. Wystawiamy fakturę pro-forma.
  5. Po dokonaniu płatności uruchamiamy „E-learning BHP” dla wszystkich osób wskazanych przez Klienta.
  6. Uczestników kursu informujemy o sposobie logowania, zasadach korzystania, terminach itp. drogą mailową.
  7. Po zakończeniu kursu przesyłamy Klientowi raport z wynikami końcowymi wszystkich uczestników, a certyfikaty w formie drukowanej dostarczamy do siedziby Firmy pocztą kurierską.

SZKOLENIE BHP PRZEZ INTERNET

Szkolenie BHP przez internet to najszybsza i najbardziej dogodna forma szkolenia. Szkolenie BHP realizowane poprzez e-learning jest również najbardziej atrakcyjne cenowo.

SPRAWDŹ NASZE SZKOLENIA ON-LINE

Zapisy: W celu zgłoszenia uczestnika na internetowe szkolenie BHP  należy przesłać na adres: biuro@bhp-szkolenia.info dane uczestnika szkolenia.

Formularz kontaktowy

15 + 10 =