Zaznacz stronę

Szkolenie przeciwpożarowe z praktyczną obsługą gaśnic

kursy_przeciwpożarowa_ochrona_bhp_szkolenie

Szkolenie przeciwpożarowe z praktyczną obsługą gaśnic

Cennik Szkoleń PPOŻUsługi i szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego świadczy wykwalifikowany inspektor ochrony przeciwpożarowej, który legitymuje się certyfikatem uprawniającym do przeprowadzania szkoleń BHP oraz ppoż. Na życzenie Klienta swoją wiedzą i doświadczeniem może podzielić się również oficer Państwowej Straży Pożarnej. Warto pamiętać, że jeśli na skutek niewiedzy pracodawca zleci wykonanie szkolenia osobie, która nie ma odpowiednich kwalifikacji, szkolenie zostanie podważone przez Państwową Inspekcje Pracy. Nieważne szkolenie równocześnie narazi zakład pracy na postępowanie mandatowe.. Jeżeli szukacie Państwo szkolenia ochrony przeciwpożarowej ppoż. na terenie Warszawy lub okolic, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nasze szkolenie przeciwpożarowe składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy poznają podstawy zarówno z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak i ochrony przeciwpożarowej – ppoż. Zdobytą wiedzę uczestnicy mogą sprawdzić i utrwalić w części praktycznej. Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej na terenie zakładu klienta.

Cel szkolenia przeciwpożarowego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym zasadami postępowania w razie powstania pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe dedykowane jest dla wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, czy posiadane doświadczenie. Zalecamy je wszystkim pracownikom potrzebującym posiąść lub odświeżyć posiadaną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej a także pracownikom wyznaczonym do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji planującym jak również tym, którzy będą prowadzić prace niebezpieczne pożarowo.

Czas szkolenia przeciwpożarowego

Łączny czas szkolenia to 3-4 godziny lekcyjne ( w zależności od ilości uczestników ). Przygotowany przez nas program szkolenia przeciwpożarowego jest przykładowy, istnieje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

Realizacja kursu przeciwpożarowego

szkolenia ppoż warszawa grodzisk pruszków babice

Część I – pierwsza pomoc

 • Część teoretyczna:
  • podstawa prawna,
  • łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia,
  • postępowanie z osobą nieoddychającą – resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
  • zasady bezpieczeństwa ratownika,
  • postępowanie w przypadków krwotoków zewnętrznych,
  • prawidłowe działanie przy oparzeniach termicznych.
 • Część praktyczna:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia przy użyciu fantomów),
  • pozycja boczna bezpieczna.

Część II – ochrona przeciwpożarowa

 • Część teoretyczna:
  • zasady bezpieczeństwa pożarowego na terenie firmy,
  • obowiązująca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i wynikające z niej obowiązki,
  • jak sprawnie zorganizować ewakuację, zadania członków pogotowia zakładowego, alarmowanie służb ratowniczych,
  • omówienie występowania na terenie zakładu zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
  • zjawisko paniki, zachowanie ludzi w sytuacjach zagrożenia, reakcja tłumu – zachowanie się podczas ewakuacji i opanowanie paniki podczas ewakuacji.
 • Część praktyczna:
  • praktyczne gaszenie kontrolowanego pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż. (różne rodzaje gaśnic, koce gaśnicze, hydranty), nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wpojenie zasad bezpiecznej pracy – wady, zalety i możliwości gaśnicze każdego środka gaśniczego,

Materiały edukacyjne oraz wykorzystywany sprzęt multimedialny do szkolenia przeciwpożarowego

 • projektor oraz ekran przeznaczony do wyświetlenia przygotowanych prezentacji multimedialnych oraz filmów i zdjęć tematycznych
 • podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice)
 • Fantomy do pierwszej pomocy
 • Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator ( AED )

Art. 207. § 1 Kodeksu Pracy wska­zuję na obo­wią­zek wyzna­cze­nia pra­cow­ni­ków do wyko­ny­wa­nia dzia­łań w zakre­sie zwal­cza­nia poża­rów i ewa­ku­acji pra­co­wni­ków.

Koszt szkolenia przeciwpożarowego

Cena każdego szkolenia ppoż ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
Podstawowe szkolenie ppoż pracowników wyznaczonych do ewakuacji  organizujemy w miejscowościach:
Babice, Błonie ppoż, Bronisze, Brwinów, Falenty, Grodzisk Mazowiecki ppoż, Grójec, Halinów k/Warszawy, Jaktorów, Janki, Leszno,  Lesznowola, Łomianki, Łowicz, Magdalenka, Marki, Michałowice, Milanówek, Młochów, Mszczonów, Nadarzyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Otrębusy, Opacz Kolonia, Owczarnia, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków szkolenie ppoż, Radziejowice, Raszyn, Rozalin, Siestrzeń, Skierniewice, Sochaczew, Tarczyn, Teresin, Ursus, Urzut,  Warszawa szkolenie ppoż, Walendów, Wolica, Wołomin, Wólka Kosowska,  Zakroczym, Zalesie Górne, Ząbki, Zielonka, Żabia Wola, Żelechów, Żyrardów