Zaznacz stronę

Doradztwo prawne – prawo pracy

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy:

• doradztwo w zakresie sporządzanie umów o pracę
• pomoc prawna m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, niesłuszne zwolnienie, nadgodziny, sprostowanie świadectwa pracy
• sporządzanie pozwów, wniosków oraz pism procesowych z zakresu prawa pracy
• sporządzanie wewnątrzzakładowych regulaminów, rozporządzeń itp.
• inne porady na potrzeby klienta