Zaznacz stronę

Wzory pism – pisma on-line

Informujemy, iż oprócz załatwienia sprawy poprzez osobistą wizytę w naszym biurze, możliwe jest sporządzenie pisma za pośrednictwem Internetu bez konieczności wychodzenia z domu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani napisaniem pisma lub chcielibyście uzyskać informację co do sposobu rozwiązania danej sytuacji oraz ceny za napisanie pisma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, a następnie kliknięcie ikony „wyślij”. Wypełniony formularz po naciśnięci ikony „wyślij” automatycznie pojawi się jako zapytanie na naszej skrzynce mailowej. Odpowiedź z naszej strony nadejdzie najpóźniej w następny dzień roboczy. W odpowiedzi wskażemy jaki rodzaj pisma w opisanej sytuacji jest konieczny oraz jakie informacje są niezbędne do napisania danego pisma, a także zaproponujemy cenę za jego napisanie. W przypadku konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji o stanie sprawy kontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie, tak by przyszłe pismo uwzględniało wszelkie aspekty sprawy.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na naszą usługę, pismo przyjdzie do Państwa w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w umówionym terminie po uiszczeniu zapłaty oraz na życzenie w formie tradycyjnej przesyłką pocztową.

Płatność następuje przed otrzymaniem pisma, po przyjęciu przez nas zlecenia i zaakceptowaniu warunków przez zamawiającego, przelewem na nasze konto bankowe.

Usługę pisania pisma za pośrednictwem Internetu wykonujemy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.