Zaznacz stronę

Doradztwo z prawa pracy

Doradztwo z prawa pracy

Doświadczony konsultant świadczy dla pracodawców z całej Polski doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, tak aby było ono profesjonalnym wsparciem dla przedsiębiorców.

Skuteczność w rozwiązywaniu problemów i szukaniu optymalnych rozwiązań przynosi nam współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi. Przygotowujemy druki i formularze, sporządzamy umowy o pracę, sporządzamy pozwy, wnioski oraz pisma procesowe w zakresie prawa pracy. Sporządzamy regulaminy oraz świadczymy konsultacje i porady prawne.

Pracowniku: oferujemy pomoc prawną m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, niesłuszne zwolnienie, nadgodziny, sprostowanie świadectwa pracy.

Doradztwo – w ramach którego przygotowujemy projekty dokumentów, opinie i analizy, a także informujemy o zmianach w prawie pracy w formie newslettera.

Z zakresu prawa pracy zajmujemy się:

  • problematyką czasu pracy,
  • problematyką związaną z zagadnieniami bhp i ppoż
  • kwestiami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, procedurami zwolnień grupowych,
  • sytuacją prawną pracowników przypadku przejęć i fuzji,
  • kształtowaniem relacji pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi,
  • opracowywaniem zapisów premiowych i innych składników motywacyjnych,
  • przygotowaniem i aktualizacją wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy tj.: układów zbiorowych pracy, regulaminów: pracy, wynagradzania i ZFŚS oraz wewnętrznych procedur zwianych z zatrudnieniem.
  • opiniowaniem projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy.

Audyt prawa pracy – podczas którego dokonujemy kompleksowej oceny stosowania i przestrzegania prawa pracy wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i regulacji zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i interesem pracodawcy.