Zaznacz stronę

Nowoczesne metody szkolenia pracowników z zakresu BHP i PPOŻ

Tajemnica sukcesu nowoczesnych prężnie rozwijających się przedsiębiorstw tkwi w profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Według raportu Ipsos, przeprowadzonego na zlecenie Nowoczesnej Firmy, zamieszczonym w kompendium „Szkolenia w Polsce” aż 90% przedsiębiorstw zatrudniających w swoich firmach powyżej 9 osób” organizuje dla swoich pracowników szereg różnorodnych szkoleń. Zdobywane przez pracowników umiejętności, to nie tylko doświadczenie zyskiwane podczas codziennych czynności wykonywanych w pracy, ale również teoretyczna wiedza zdobywana na różnorodnych kursach i szkoleniach.

Obecnie coraz częściej tradycyjne szkolenia organizowane dla kadry pracowniczej, wypierane są przez niezwykle efektywną i nowatorską metodę szkoleń e-learnigowych. Metoda ta pozwala na kompleksowe opanowanie i utrwalanie wiedzy przez pracownika, przy użyciu do tego celu jedynie komputera i coraz częściej Internet.

Tradycyjna forma szkoleń BHP i PPOŻ

Oprócz wielu korzyści, które może posiąść firma szkoląc swoich pracowników, istnieje też sporo wad dotyczących tradycyjnych kursów. Minusem standardowej formy szkoleń jest ponoszenie ogromnych nakładów finansowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego kursu. Pracodawca ponosi także koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem kadr, opłatą za wydruk niezbędnych materiałów, oraz wynagrodzenia dla osoby przeprowadzającej szkolenia. Wadą tradycyjnych szkoleń pracowniczych jest to, iż zdobywana przez kursanta wiedza jest w pełni zależna od tempa przyswajania poszczególnych definicji przez cała grupę.

Dlaczego szkolenia e-learning to najlepsze rozwiązanie?

Dzięki tej innowacyjnej metodzie pracodawca ma możliwość organizacji kursów z wykorzystaniem mediów elektronicznych (Internetu, płyt CD-ROMów, telewizji interaktywnej). Założeniem szkoleń e-learningowych jest to, iż odbiorca zdobywa wiedzę wykonując wszelkie zaliczenia za pomocą i przy użyciu komputera oraz Internetu. Szkolenia elektroniczne to przede wszystkim znaczna redukcja kosztów finansowych, bądź ich całkowite zniwelowanie np. dojazd pracownika, ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem prowadzącego szkolenie. Plusem elektronicznych szkoleń także oszczędność czasu związana z przygotowaniem kursów. Ponadto pracodawca ma pełną możliwość bieżącego przeglądu realizowanych kursów przez poszczególnych pracowników. Ważną i docenianą zaletą wynikającą z używania elektronicznych kursów jest możliwość przeprowadzania szkoleń w różnych oddziałach firmy, gdzie liczba osób wykonujących dany kurs w tym samym czasie może być dowolna. Szkolenia w trybie e-learningu w mniejszym stopniu dezorganizują prace przedsiębiorstwa w porównaniu z szkoleniami tradycyjnymi wymagającymi zaangażowania wielu pracowników jednocześnie bądź ich wyjazdu.

Dzięki takiej formie szkoleń pracownik zdecydowanie szybciej przyswaja nowe umiejętności, co pozwala na poszerzanie wiedzy z danej dziedziny w czasie zdecydowanie krótszym niż miało to miejsce podczas szkoleń grupowych. Indywidualna praca – przy współpracy z komputerem – powoduje, że informacje przekazywane użytkownikowi są niezależne od zachowania osoby przeprowadzającej szkolenie, tym samym zdobywana wiedza jest w pełni obiektywna. Firmy, które nabywają moduły e-learningowe mają gwarancję szybszego przyswajania i utrwalania wiedzy zdobytej przez kadrę, a przeprowadzanie szkoleń indywidualne przez pracowników generuje w późniejszym okresie większą efektywność pracy całego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie systemu e-learningowego

Wdrażanie w przedsiębiorstwach modułów e-learnigowych ma na celu ciągłe dokształcanie i sprawdzanie wiedzy pracowników. Jednoczesną zaletą programu jest to, że przedsiębiorstwo ponosi tylko jednorazowe koszty na zakup modułu, dzięki któremu firma może przez długi okres korzystać z tej nowoczesnej metody kształcenia pracowników. Wymagania sprzętowe, aby zainstalować i wdrożyć moduł, są zazwyczaj niewielkie i każda firma posiadająca w swoim przedsiębiorstwie standardowe narzędzia informatyczne może w pełni korzystać z nawet zaawansowanych programów. Niestety ceny platform na rynku informatycznym są dość duże i do tej pory mogły pozwolić sobie na ich kupno jedynie duże firmy.

Wdrażając moduł, niezbędne jest przeanalizowania potrzeb firmy i wybranie najlepszych rozwiązań zależnych i dostosowanych do profilu i kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Kolejnym działaniem będzie opracowanie projektu informatycznego, który będzie wyjaśniał, w jaki sposób ma działać konkretna platforma, po czym nastąpi jej skompilowanie z systemem operacyjnym danego zakładu pracy. Po zainstalowaniu programu, korzystający z niego ma możliwość ciągłego kontaktu z serwisem w celu doradztwa i udoskonalania programu, dostosowując go do nowych, ciągłych potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa. Zaletą udostępnianych programów jest jego niezłożone działanie.

Przeszkolenie pracodawcy w celu poprawnego korzystania z programu i jego wszystkich opcji (np. dodawania kolejnych kursów) jest działaniem szybkim i nieskomplikowanym. Pozwala to pracodawcy na samodzielne posługiwanie się wszelkimi funkcjami, co zapewnia pełne korzystanie z programu i modyfikowanie go w zależności od potrzeb konkretnych użytkowników przy jednoczesnym dostosowaniu go do coraz wyższych zapotrzebowań firmy i jej pracowników oraz wymogów, które stawia rynek.

Poniższy schemat przedstawia proces, tworzenia kompletnego kursu w poszczególnych działach. Działania te są niezbędne, aby wdrożyć do przedsiębiorstwa nowoczesne techniki szkoleń.

E-learning to nowa i atrakcyjna, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem na krajowym rynku metoda inwestowania w podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pracowniczej. Sukcesu tej metody można dopatrywać się przede wszystkim w lepszych efektach szkolenia i jego relatywnie niskich kosztach. Istotnym czynnikiem jest także atrakcyjność elektronicznych szkoleń dla samych pracowników. Należy przypuszczać, iż dzięki swoim atrakcyjnym możliwością e-learning stanie się w niedalekiej przyszłości stałym elementem zarządzania rozwojem pracowników.