Zaznacz stronę

W dniu 13 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 655).

Opublikowany 13 maja jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności uwzględnia zmiany wprowadzone:

1)    ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662),

2)    ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223),

3)    ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 kwietnia 2016 r. Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 Pełny tekst ustawy pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655