Zaznacz stronę

SZKOLENIE Z ZAKRESU METODYKI INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,
b) podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
c) sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczane pracodawców, kierowników brygadzistów oraz dla pracowników prowadzących instruktaż stanowiskowy związany z wdrażaniem pracownika do pracy na wybranym stanowisku

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie seminarium.