Zaznacz stronę

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, a w konsekwencji zdrowia i życia pracowników oraz klientów. Dlatego ważne jest zainwestowanie w pełną ochronę przeciwpożarową, która pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru oraz jego skutki. Oczywiście bezsprzeczny jest fakt, że tym samym zapobiegamy stratom oraz spełniamy obowiązki wynikają ze z przepisów zapobiegając przed odpowiedzialnością administracyjną i karną. Choć dla niektórych firm kary to główne powody, dla których wdrażają działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej to w efekcie i tak przekłada się to na ogólnie rozumiane bezpieczeństwo wszystkich.

Świadomość zagrożenia pożarem jest niezwykle ważna w większości branż i rodzajów działalności jaką prowadzą firmy. Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą przygotować, wdrożenie niezbędnych procedur, , przećwiczyć scenariusze w trakcie szkoleń p.poż., próbnych ewakuacji,  które umożliwią skuteczną ochronę ludzkiego zdrowia oraz życia.

Każdy pożar niesie za sobą ogromne straty dlatego inwestycja w pełną ochronę przeciwpożarową i odpowiednie ubezpieczenie mienia firmy  to ważna decyzja biznesowa, która może pomóc zminimalizować ryzyko strat i utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa. Samodzielne spełnienie wymogów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bez wsparcia specjalistów czy inspektorów p.poż. może być sporym wyzwaniem. Przed przedsiębiorcą bowiem pozostaje wybór odpowiednich szkoleń, systemów przeciwpożarowych, właściwego oznaczenia dróg ewakuacyjnych, sporządzenia rzetelnej dokumentacji (np. w postaci instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)  oraz przeprowadzenia audytu ppoż  i nie należy tak istotnych elementów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozostawiać przypadkowi.

Czym jest ochrona przeciwpożarowa w firmie?

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa, jak rozumieć wymogi:

  • obowiązku przygotowania i zaimplementowania odpowiednich systemów przeciwpożarowych,
  • konieczności wdrożenia procedur, które będą miały zastosowanie w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego,
  • obowiązku wykonywania właściwych szkoleń z zakresu tej tematyki,
  • zachowania środków ostrożności – zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników przedsiębiorstwa,
  • przygotowania zasad, jakimi muszą kierować się pracownicy znajdujący się na terenie zakładu.

Wdrożenie pełnej ochrony przeciwpożarowa to nic innego jak zapewnienie kompleksowego, zintegrowanego podejścia do minimalizowania ryzyka powstania pożaru w firmie.  Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ochrona obejmuje trzy kategorie działań, czyli:

  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia poprzez m.in. montaż systemów gaśniczych i alarmów przeciwpożarowych, regularne przeglądy i szkolenia pracowników, a także kontrolowanie i usuwanie źródeł zagrożeń;
  • zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz ochrona ludności poprzez m.in. odpowiednie wyposażenie i szkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także utrzymywanie stałej gotowości do działań ratowniczych;
  • prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaszenie pożarów, ewakuację ludzi i zwierząt, oczyszczanie terenów z zanieczyszczeń oraz udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym. Wszystkie te działania powinny być realizowane w określonej kolejności, tak aby skutecznie chronić ludzi, zwierzęta i mienie.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w spełnieniu wszystkich zasad, z jakimi wiąże się ochrona PPOŻ, pomóc mogą wyspecjalizowane podmioty. Zlecając tak ważne zadanie specjalistom klient ma pewność, że wszystkie elementy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w firmie zostaną dokładnie sprawdzone pod kątem przepisów przeciwpożarowych, a szkolenia przeprowadzą kompetentni trenerzy – praktycy.

Na czym polega wprowadzenie zasad ochrony przeciwpożarowej w firmie?

Zgodnie z Ustawą ochrona przeciwpożarowa, wprowadzenie pełnej ochrony przeciwpożarowej w firmie to realizacja przedsięwzięć, które zapewniają ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Według Ustawy, istnieją trzy kategorie działań, które wpisują się w te przedsięwzięcia: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.

Bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia jest istotne dla wszystkich tych działań, dlatego też ważne jest zachowanie ich właściwej kolejności. Inwestycja w ochronę przeciwpożarową firmy pozwala na realizację tych działań i minimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto, pozwala na spełnienie wymogów prawnych oraz zachowanie wizerunku firmy, co wpływa pozytywnie na postrzeganie jej przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w firmie – kluczowy dokument ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który powinien zawierać najważniejsze informacje oraz wymagania formalnych dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie. Nie tylko po to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru ale również w celu właściwego poinformowania pracowników lub innych użytkowników obiektu o procedurach i sposobie właściwego postępowania. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie służyła również jako nieoceniona pomoc dla pracodawcy, administratorowi obiektu wskazując jakich obowiązków powinien dopełnić. W instrukcji powinny zostać dokładnie opisane warunki ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, a także sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacji. Istotne jest również omówienie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

W instrukcji powinny znaleźć się również informacje dotyczące warunków i organizacji ewakuacji oraz praktycznych sposobów ich sprawdzania. Bez wątpienia należy zadbać o zapoznanie wszystkich użytkowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji. Należy określić zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu, a także stworzyć instrukcję w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.